Drejtor i ZSHDA

Evien Dako

evien.dako@zshda.gov.al

Specialiste e Marrëdhënieve me Publikun dhe Marrëdhënieve me Jashtë

Sonila Meka

sonila.meka@zshda.gov.al

Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit,Inspektimit dhe ZRDA-ve

Raif Gorana

raif.gorana@zshda.gov.al

Specialist i Monitorimit të Agjencive

Laura Ligori

laura.ligori@zshda.gov.al

Inspektor Qarku Tiranë

Harald Çela

harald.cela@zshda.gov.al

Insepktor Qarku Durrës

Elisgen Ndoci

elisgen.ndoci@zshda.gov.al

Inspektor Qarku Elbasan

Ervin Sejdia

ervin.sejdia@zshda.gov.al

Inspektor Qarku Korçë

Shaqir Sali

shaqir.sali@zshda.gov.al

Inspektor Qarku Vlorë-Gjirokastër

Edmond Kazanxhi

edmond.kazanxhi@zshda.gov.al

Inspektor Qarku Berat-Fier

Blerim Gruda

blerim.gruda@zshda.gov.al

Inspektor Qarku Kukës-Dibër

Altin Murra

altin.murra@zshda.gov.al

Inspektor Qarku Shkodër-Lezhë

Besnik Bekteshi

besnik.bekteshi@zshda.gov.al

Përgjegjës i Sektorit të Rregjistrim-Çertifikimit & Ankimit

Egla Kokalari

egla.kokalari@zshda.gov.al

Specialist Regjistrimi dhe Certifikimi

Jonada Gjata

jonada.gjata@zshda.gov.al

Specialist Regjistrimi dhe Certifikimi

Migena Takaj

migena.takaj@zshda.gov.al

Specialiste Gjykimi

Lisjana Elezaj

lisjana.elezaj@zshda.gov.al

Specialiste Gjykimi

Dardana Grabovaj

dardana.grabovaj@zshda.gov.al

Specialiste Gjykimi

Suada Marku

suada.marku@zshda.gov.al

Specialiste Finance

Natasha Alimemaj

natasha.alimema@zshda.gov.al

Arkivist/Protokollist

Lumi Mullai

lumi.mullai@zshda.gov.al

Struktura Organizative e Institucionit

Shkarko duke klikuar mbi emrin që shfaqet më poshtë:

ORGANIGRAMA E ZSHDA

Zyra Shqiptare për të Drejten e Autorit

Tel: 0355 4 2 232008
Fax: 0355 4 2 232008
Email: zshda@zshda.gov.al