Programi i Transparences per ZSHDA

Informacioni: 

Cdo person i interesuar që kërkon të marrë informacion për dokumentet që disponon ZSHDA – ja brenda normave të parashikuara nga legjislacioni për informimin publik, është i lutur të paraqesë një kërkesë në ZSHDA, në të cilën të përshkruajë objektin e kërkimit të tij, gjeneralitetet dhe adresën e tij.  Kjo kërkesë mund të paraqitet në protkollin e ZSHDA-së ose në formë elektronikë në adresën zyrtare të institucionit.  

Adresat:

Rruga “Muhamet Gjollesha” Nr.71, përballë hotel “Mondial”, kati IV, Tiranë.

zshda@zshda.gov.al

Në rast të mosmarrjes përgjigje nga ZSHDA-ja lidhur me një kërkesë të cdo personi të interesuar, brenda 30 ditëve që ZSHDA ka marrë dijeni për kërkesën, bëhet ankim në Ministrinë e Kulturës dhe për dijeni në ZSHDA.

 

Programi i transparences ZSHDA

Formulari-i-kerkeses

Rregjistri i kerkesave dhe i pergjigjeve

lidhja_2_rregjistri

Koordinatori per te drejten e informimit.

Kontakti : Znj. Sonila Meka – email: sonila.meka@zshda.gov.al; Tel: 035542232008 Adresa: Rr. Muhamet Gjollesha, Nr. 71 Tirana    Orari: E Hënë – E Enjte 08:00 – 16:30 E​ Premte  08:00 – 14:00