1- Lista e dokumenteve për regjistrim-çertifikim të drejtë Autori.

   2-Lista e dokumenteve për regjistrim-çertifikim, Kalimi me kontratë i të drejtave pasurore të Autorit dhe të drejtave të tjera, të lidhura me të.

Shkarko duke klikuar mbi emrin që shfaqet më poshtë:

Lista_e_dokumentave_për_regjistrim

Formularet

Formulari A

Formulari B

Formulari C

Formulari Ç

Formulari D

Formulari DH

Formulari E

Formulari G

Formulari A(8)

Formulari B (8)

Formulari-F

Shënim:

Lidhur me regjistrimin dhe çertifikimin e të drejtës së autorit dhe të kalimit të të drejtave pasurore të autorit dhe të drejtave të tjera, të lidhura me të, duke u nisur nga fakti se kjo fushë ka nje gamë të gjerë përdorimi dhe veçoritë e kësaj fushe janë rast pas rasti,  ju lutemi që për çdo sqarim apo informacion më të detajuar mbi regjistrim-çertifikimin e veprave mund të drejtoheni pranë “Zyrës Shqiptare për të Drejtat e Autorit”.